Vertrouwenspersoon m/v

Als medewerker of vrijwilliger bij Cultuur Kwartier Sneek (CKS) ken je de organisatie en ben je op de hoogte van de diversiteit aan vrijwilligers en medewerkers die samen werken aan één doel: cultuur voor iedereen!

CKS wil op korte termijn de functie van vertrouwenspersoon beleggen bij een medewerker of vrijwilliger die samen met het externe onafhankelijke meldpunt voor ongewenste omgangsvormen ‘Mores’ (www.mores.online.nl) functioneert als meldpunt voor ongewenst gedrag. We gaan uit van een langdurige en stabiele samenwerking.

Om deze functie tot een succes te maken herken je je in onderstaande vaardigheden en competenties.

Onze vertrouwenspersoon:

 • Is mondeling en schriftelijk communicatief vaardig;
 • Kan met werknemers en vrijwilligers van verschillende niveaus, specialismen, culturele achtergronden adequaat communiceren;
 • Heeft inzicht in eigen handelen.
 • Is adviesvaardig: in staat om op basis van gesprek problemen te herkennen en aan de hand daarvan duidelijke adviezen geven;
 • Is gespreksvaardig: kan gesprek constructief laten verlopen;
 • Heeft levenservaring en is integer;
 • Is evenwichtig;
 • Kan reflecteren op het eigen gedrag en op dat van anderen;
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie;
 • Kan weerstanden hanteren;
 • Is onafhankelijk;
 • Is toegankelijk/bereikbaar voor medewerkers in de organisatie;
 • Bewaart professionele afstand en is tegelijkertijd toch betrokken;
 • Heeft inzicht in de context waarbinnen en de wijze waarop ongewenste omgangsvormen en ander niet integer gedrag binnen een organisatie plaatsvinden.

Als vertrouwenspersoon binnen onze organisatie ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het opvangen en begeleiden van de medewerker en denk je mee over de mogelijke, best passende oplossingen. In sommige gevallen treed je op als de woordvoerder van de medewerker, maar neem je het probleem van de medewerker niet over. Daarnaast geef je informatie en voorlichting over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie op basis van het Protocol ongewenst gedrag 2023. Je volgt op korte termijn de Training voor Vertrouwens Contact Persoon (VCP).

Als vertrouwenspersoon adviseer je in samenwerking met afdeling HRM het management over signaleringen, trends en eventuele knelpunten in het beleid ‘ongewenste omgangsvormen’ en neem je een actieve rol aan in het bieden van vernieuwende ideeën ter verbetering van dit beleid. Je rapporteert periodiek over het aantal meldingen en de aard ervan aan de Raad van Toezicht (Marjolein Jansen).

Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Karin Adema via hrm@cks.nl of telefonisch via 0515-431400. Leidinggevenden, OR leden en HR medewerkers van CKS zijn uitgesloten voor sollicitatie.

De aanstelling gaat in per 1 juni 2023 of indien mogelijk eerder en is op vrijwillige basis. Passende beloning vindt plaats overeenkomstig het CKS vrijwilligersbeleid. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Sollicitaties met motivatie en CV, o.v.v. Vertrouwenspersoon kunnen tot uiterlijk 8 mei 2023 per email worden gericht aan: Karin Adema, HR-professional via hrm@cks.nl

De gesprekken vinden plaats op donderdag 11 mei 2023.

Deze vacature wordt alleen intern verspreid (voor eigen medewerkers en vrijwilligers).