COMMISSARIS VAN DE KONING, DE HEER BROK: “GEMEENTE MOET VERANTWOORDELIJKHEID OPPAKKEN”

28.08.20

“Een goede culturele infrastructuur is belangrijk voor de kwaliteit van leven in een gemeente. Als dat weg is, komt het niet meer terug.” Dit zei Arno Brok, Commissaris van de Koning in Friesland, donderdag 27 augustus tijdens een bezoek aan Cultuur Kwartier Sneek. Hij werd vergezeld door onder meer burgemeester Jannewietske de Vries, wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân en de raad van toezicht van Cultuur Kwartier Sneek.

De heer Brok bezocht tussen 10.30 en 12.00 uur de gebouwen van Cultuur Kwartier Sneek in de Waterpoortstad: Theater Sneek, Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium. John Schut (manager Poppodium Bolwerk) en Wiebren Buma (directeur Cultuur Kwartier Sneek) gaven er presentaties over de consequenties van corona voor het culturele hart van Súdwest-Fryslân. Buma deed dit op het podium van een leeg Theater Sneek.

Genomen maatregelen
Cultuur Kwartier Sneek – met een relatief compacte staf van 84 medewerkers en ruim 160 cruciale vrijwilligers – heeft diverse maatregelen genomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo zijn alle mogelijke steunmaatregelen aangeboord, is er gesnoeid in flexibele kosten en werden tijdelijke contracten niet verlengd. Buma: “Verder hebben we onze najaarsprogrammering aangepast zodat we toch open kunnen zijn; grote namen, maar geen grote voorstellingen. Door deze maatregelen komen we uit bij een tekort van circa 105.000 euro. Dat was anders bijna 500.000 euro geweest.”

Investeren in leefbare gemeente
De salarissen en het beheer van de gebouwen zijn grote kostenposten. Ook het missen van horeca-inkomsten vormt een aderlating. Zonder financiële steun wordt 2021 een rampjaar voor de gehele ‘mienskip’ van Súdwest-Fryslân, vreest Buma. Mogelijk zal Cultuur Kwartier Sneek haar deuren moeten sluiten. “Bij een subsidie gaat het om een investering in een leefbare gemeente. Zo is Cultuur Kwartier Sneek zeer actief binnen het sociaal domein. We hebben bijvoorbeeld programma’s om eenzaamheid onder senioren terug te dringen, een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en Cultuur Kwartier Sneek verzorgt muziekles op veel basisscholen.”

Cultuur Kwartier Sneek verdient bovendien geld voor de gemeente en de provincie, stelt Buma. “Onze bezoekers komen ook uit de kop van Noord-Holland en de Noordoostpolder. Zij combineren een avond cultuur vaak met een etentje in de buurt. Dankzij een goed cultureel klimaat is Súdwest-Fryslân ook steeds aantrekkelijker geworden als vestigingsplek voor de Randstad.”

Geen bijdrage vanuit Fonds Podiumkunsten
Cultuur Kwartier Sneek is sinds de oprichting in 2012 financieel gezond. “Mede dankzij een toenemend aantal bezoekers en zakelijke verhuren”, aldus Buma. Dit is veranderd met de recente cultuursubsidies van de provincie, waarbij Súdwest-Fryslân er bekaaid vanaf komt. Ook de verdeling van de noodgelden uit het Fonds Podiumkunsten gaat voorbij aan regionale culturele aanbieders. Buma: “Maar grote gezelschappen uit de Randstad moeten wel podia hebben om te kunnen spelen. Dus help ons om door deze vervelende tijd heen te komen.” Diezelfde boodschap kwam donderdag van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en zakelijke partners van Cultuur Kwartier Sneek in een videocompilatie. Ook acteur Huub Stapel en Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) richtten zich in een filmpje tot de Commissaris en de rest van het gezelschap.

“Als het weg is, komt het niet meer terug”
Per hoofd van de bevolking geeft Friesland van alle provincies het meeste uit aan cultuur, reageerde Brok. “Cultuur is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Wij doen al veel en proberen te zorgen voor een goede balans tussen de dorpen en steden.” Voor de toekomst van Cultuur Kwartier Sneek ziet Brok nu een verantwoordelijkheid liggen voor de gemeente. “Cultuur is het cement van de gemeenschap. Daar moet je als lokale politiek wat mee. Die moet de verantwoordelijkheid oppakken. We moeten wat we hebben opgebouwd, niet verliezen. Als dat weg is, komt het niet meer terug.”

Toptheater
Als toenmalig burgemeester van Sneek kan Brok zich de komst van Theater Sneek en Cultuur Kwartier Sneek nog goed herinneren. De kredietcrisis was in die jaren voelbaar. “Er is toen anticyclisch geïnvesteerd in cultuur. De cynici zijn gelogenstraft: Theater Sneek is een van de toptheaters in Noord-Nederland.” De Commissaris noemt de verdeling vanuit het Fonds Podiumkunsten, waarbij een regionale spreiding ontbreekt, “pijnlijk”. Commissaris wil met de gemeente om tafel om zijn ideeën te bespreken over het vinden van particuliere steun voor Cultuur Kwartier Sneek en investeringsfondsen.

Noodfonds gemeente
“Cultuur is heel belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente”, merkte ook wethouder Mirjam Bakker op. “Wij gaan er alles aan doen om dit in stand te houden.” De gemeente wil met een noodfonds van 1,8 miljoen euro maatschappelijke instellingen zoals Cultuur Kwartier Sneek gaan compenseren. De middelen komen uit de eigen reserves.

Crowdfunding
Donderdag 27 augustus is de campagne ‘Houd Cultuur Kwartier Sneek levend’ gelanceerd. Hiermee roept Cultuur Kwartier Sneek het bedrijfsleven en particulieren op om de organisatie financieel te steunen.

Tijdens de wandeling van de Commissaris en de rest van het gezelschap van Poppodium Bolwerk naar Theater Sneek maakte Atrium-drumdocent Pieterklaas de Groot de penibele situatie van Cultuur Kwartier Sneek op symbolische wijze duidelijk. Al drummend ging hij te water en bijna kopje in de Kerkgracht. Dankzij de door de heer Brok toegeworpen reddingsboei liep het allemaal goed af.