Over CKS

CKS is de overkoepelende organisatie voor Theater Sneek, poppodium Bolwerk, kunstencentrum Atrium en cultuurbureau Akte2. Samen vormen we het culturele hart van Súdwest-Fryslân.

Met elkaar leveren de vier onderdelen een onmisbare bijdrage aan het culturele leven in de gemeente. Wij programmeren theatervoorstellingen, concerten en professionele podiumkunsten in alle denkbare genres. Zowel artiesten uit binnen- en buitenland als kunstenaars uit de regio voelen zich bij ons thuis. In onze lessen en cursussen ontdekken alle leeftijden hun talent op het gebied van muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst. Wij geven hun ook graag een podium. Bijvoorbeeld bij gezamenlijke CKS-producties als At the Watergate, het muziekfestival VERS! en de MUZT-musicals.

Daarnaast draagt CKS bij aan een leefbare samenleving in Súdwest-Fryslân door zich o.a. in te zetten voor maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, armoede en vergrijzing met de (verbindende) kracht van cultuur. Ook spelen we een cruciale rol bij het kunst- en cultuuronderwijs op basis- en middelbare scholen in de gemeente.

Voor scholen, bedrijven, instellingen en particulieren organiseren we het hele jaar unieke activiteiten. Van inspirerende workshops, sfeervolle recepties tot feestelijke premières en bijzondere ontmoetingen bij congressen, informatiemarkten en festivals. Daarvoor hebben we alles in huis. De bevlogenheid en gastvrijheid van onze medewerkers en vrijwilligers maakt jouw beleving compleet.

Onze missie

Onze missie is: kunst en cultuur voor iedereen.

Wij geloven dat kunst en cultuur de wereld mooier maken en bijdragen aan een prettige en veilige samenleving. Kritisch en reflectief denken, esthetiek, communicatie en verwondering zijn verrijkend voor wie we zijn als mens in een complexe en snel veranderende wereld. Uitwisseling tussen amateurs en professionals is voeding voor inspiratie en verdieping en geeft meerwaarde aan wat we doen. Deelname aan culturele activiteiten is voor een groeiend aantal mensen een manier om te kunnen participeren in de samenleving. Dat mag bij ons in huis, maar ook zeker daarbuiten! Verbeelding brengt je overal!

Onze kernwaarden

Onze onderliggende kernwaarden zijn:

Bevlogen: We zijn gepassioneerd en enthousiast, werken met hart en ziel om anderen te inspireren en te motiveren. We zetten graag een stapje extra om onze doelen te bereiken of om anderen gelukkig te maken. Onze nieuwsgierigheid, creativiteit en ondernemerschap zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. We durven iets nieuws te proberen en te leren van onze fouten.

Gastvrij: Bij ons is iedereen welkom in een veilige omgeving waar je je talent kunt ontwikkelen of van cultuur kunt genieten. We stellen ons klantgericht en dienstbaar op en gaan voor blije mensen door net dat beetje extra aandacht te geven. We luisteren naar de ander, tonen interesse, staan open voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Men kan van ons op aan!

Verbindend: We zijn ons bewust van onze centrale plek in de samenleving en weten ons proactief aan de markt en onze omgeving te verbinden. Onze blik is naar buiten gericht, we staan open voor allerlei samenwerkingen en bieden gelegenheid voor ontmoeting.

Bestuur

De heer W. Buma, directeur

Raad van Toezicht

De heer P.H. Herfkens, voorzitter RvT
Mevrouw C.A. Lycklama à Nijeholt, vice-voorzitter RvT
De heer D. Bergsma, lid RvT
De heer S.J. IJdema, lid RvT
De heer T.E. Wiersma, lid RvT
Mevrouw S. Beintema, lid RvT
Mevrouw V.F. Carasso, lid RvT

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur, legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar. Daarbij laat de Raad zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van CKS en weegt de belangen van stakeholders zorgvuldig af. De directie en medewerkers worden beloond volgens de richtlijnen van de cao Kunsteducatie. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Voor onze activiteiten zijn onze enthousiaste en gastvrije vrijwilligers onmisbaar. Zij helpen bij onder meer de kaartverkoop, horeca en allerhande publicitaire zaken. Sommigen hebben het ontstaan van CKS van dichtbij meegemaakt. Zij droegen in de aanloop naar de opening in 2012 letterlijk een steentje bij, toen Theater Sneek werd gebouwd en de locaties van Het Bolwerk, kunstencentrum Atrium en de Noorderkerk een geheel werden.

Culturele ANBI

Stichting Cultuur Kwartier Sneek heeft de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Belastingvoordeel voor Vrienden en Betrokken Bedrijven van een culturele ANBI

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

RISN (fiscaal identificatienummer) 0010 82 875
KvK: 01094788