Stichting Steunfonds CKS

Stichting Steunfonds CKS wil kunst en cultuur in Súdwest-Fryslân versterken. Dit doet ze door voor Stichting Cultuur Kwartier Sneek (CKS) donateurs en sponsoren te werven en fondsen aan te schrijven.

CKS is de overkoepelende organisatie voor Theater Sneek, Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium, projectbureau Akte2 en zakelijke verhuur en evenementen. CKS geeft aanstormend talent en regionale kunstenaars een podium, organiseert activiteiten die bijdragen aan de bestrijding van maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, biedt lessen en cursussen aan voor uiteenlopende doelgroepen en speelt een belangrijke rol bij het kunst- en cultuuronderwijs op scholen. Daarmee vormt CKS het culturele hart van Súdwest-Fryslân.

Voor particulieren is het mogelijk om Vriend van Theater Sneek of een Bolwerk Baas te worden, of allebei (Supervriend). Zij kunnen deelnemen aan ‘Koffie met de directeur/programmeur’-sessies, ontvangen verrassingsaanbiedingen en krijgen een exclusieve vooruitblik op nieuwe voorstellingen met de mogelijkheid om voor de reguliere verkoop kaarten te bestellen. Stichting Steunfonds CKS speelt een cruciale rol bij het werven van de Vrienden van Theater Sneek en Bolwerk Bazen.

Daarnaast overtuigt Stichting Steunfonds CKS ondernemers in de regio om een Betrokken Bedrijf te worden. Inmiddels hebben vijftig bedrijven zich aangesloten bij deze club. Net als particuliere sympathisanten genieten zij van aantrekkelijke voordelen. Zo organiseert CKS activiteiten exclusief voor de Betrokken Bedrijven en hun gasten. Sommige Betrokken Bedrijven hebben hun naam verbonden aan een specifiek project, zoals MUZT Musicalopleiding, het semi-professionele Dance Explosion en het VERS! Festival.

Wil je als particulier of als Betrokken Bedrijf lid worden van Stichting Steunfonds CKS en hiermee de toekomst van Stichting CKS bestendigen, kies dan in het voor de optie Vriend of Betrokken Bedrijf worden.

NL49 RABO 0366 9923 68

t.n.v. Stichting Steunfonds CKS

Schenken

Jouw schenking is voor 125% fiscaal aftrekbaar.  Sinds 2014 kan een periodieke schenking eenvoudig, zonder tussenkomst van een notaris, worden vastgelegd door de ‘Overeenkomst periodieke schenking’ van de belastingdienst. Je kunt de overeenkomst hier downloaden.

Culturele ANBI

Stichting Steunfonds CKS heeft de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Belastingvoordeel voor Vrienden en Betrokken Bedrijven van een culturele ANBI

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bestuur

De heer R. Kliphuis, voorzitter
Mevrouw C. Lycklama à Nijeholt, secretaris
De heer P.H. Herfkens, penningmeester
De heer D. Bergsma, lid
Mevrouw M. Jansen, lid

Beloningsbeleid:
Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

Gegevens

Westersingel 29
8601 GR Sneek
0515-431400
info@cks.nl
KVK 81981015
RSIN 862292190